Dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie

Medische indicatie: Hoge of lage dwarslaesie
Gemeten kwaliteit: Revalidatie na dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. Afhankelijk van de mate en plaats van de dwarslaesie wordt gesproken van een complete en incomplete dwarslaesie, en van een hoge en lage dwarslaesie. Hoe hoger de dwarslaesie zit, hoe meer uitvalsverschijnselen er zijn. Revalidatie helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, en te leren omgaan met beperkingen die zijn ontstaan door de dwarslaesie.

Dwarslaesie

Spina bifida

Spina bifida of ‘open rug’ is een aangeboren aandoening die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van ruggenmerg en wervelkolom. De wervels zijn niet goed ontwikkeld en gespleten in plaats van gesloten. Een open rug heeft ernstige gevolgen, zoals verlamming van spieren. Ook gevoelloosheid en een verstoorde werking van blaas, darmen en geslachtsorganen zijn gevolgen die bij spina bifida horen.

Hoge dwarslaesie

Heb je een hoge dwarslaesie (vanaf de bovenste borstwervel en hoger), dan ben je verlamd vanaf je schouders. Het kan zijn dat je hierdoor kunstmatige beademing nodig hebt. Je kunt je benen en armen (vrijwel) niet gebruiken.

Lage dwarslaesie

We spreken van een lage dwarslaesie als het ruggenmerg beschadigd is vanaf de tweede borstwervel en lager. Je kunt dan je armen en handen meestal wel gebruiken. Als je armen en benen zijn aangedaan, spreken we van tetraplegie. Functioneren je armen normaal en zijn je benen en een deel van je romp aangedaan, dan spreken we van paraplegie.

Artikelen

Revalidatie bij een dwarslaesie: waar moet je aan denken?

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. Daarnaast kunnen ook gevoelszenuwen uitvallen en kunnen er onder meer problemen ontstaan met de blaas- en darmfunctie. Ook pijnklachten of spasmen zijn mogelijk. Revalidatie kan helpen om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren en te leren omgaan met beperkingen.

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen