Heliomare

Introductie door Heliomare

Heliomare geeft professionele aandacht op de gebieden Revalidatie, Onderwijs, Bewegen & Sport en Arbeidsintegratie.
Bij Heliomare hebben kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking meer kans om weer mee te doen in de maatschappij. Heliomare ondersteunt hen zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Werkzaam op ruim 20 locaties is Heliomare de enige zorg- en onderwijsinstelling in Noord-Holland waar u voor een totaaloplossing terecht kunt. Onze expertisegebieden  onderwijs, arbeidsintegratie, revalidatie, bewegen en sport zijn vaak onderdeel van dit totaalpakket. 'Niemand aan de zijlijn. Iedereen doet mee'. Voor ons is dat de belangrijkste drijfveer bij alles wat we doen.

Patiënttevredenheidscijfer
2.572 Behandelingen polikliniek
635 Opnames kliniek

Kwaliteitscijfers

Heliomare

Dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. 

Revalidatie helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, en te leren omgaan met beperkingen die zijn ontstaan door de dwarslaesie.

Aantal patiënten met lage dwarslaesie

18 Heliomare
In Heliomare zijn in 2021 in totaal 18 patiënten met een lage dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2022

Percentage zelfstandig wonen met lage dwarslaesie

88,89% Heliomare
92,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Heliomare ging 88,89% van de patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2021.
Bron: Transparantiekalender 2022

Aantal patiënten met hoge dwarslaesie

23 Heliomare
In Heliomare zijn in 2021 in totaal 23 patiënten met een hoge dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2022

Percentage zelfstandig wonen met hoge dwarslaesie

86,96% Heliomare
92,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Heliomare ging 86,96% van de patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2021.
Bron: Transparantiekalender 2022

Toelichting

Een dwarslaesie ontstaat door beschadiging van het ruggenmerg. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren bijvoorbeeld een trauma of een tumor. Hierdoor zijn zenuwbanen in het ruggenmerg onderbroken waardoor er problemen kunnen ontstaan met bijvoorbeeld bewegen maar ook met continentie.  Het doel van een revalidatie traject is mensen met een dwarslaesie weer zo goed mogelijk laten functioneren en zo optimaal mogelijk terug te laten keren in de maatschappij.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Heliomare Hoofdlocatie
    Relweg 51
    1949 EC Wijk aan Zee
  • Heliomare de Velst
    De Velst 1
    1963 KL Heemskerk
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen