Roessingh

Enschede, Oldenzaal, Almelo, Winterswijk

Bekijk locaties en contactinformatie

Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken. Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg, onderzoek en commerciële activiteiten bijeen zijn gebracht. De getoonde cijfers hebben betrekking op de hoofdlocatie van Roessingh in Enschede.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Roessingh

Dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. 

Revalidatie helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, en te leren omgaan met beperkingen die zijn ontstaan door de dwarslaesie.

Aantal patiënten met lage dwarslaesie

29 Roessingh
In Roessingh zijn in 2020 in totaal 29 patiënten met een lage dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Percentage zelfstandig wonen met lage dwarslaesie

96,55% Roessingh
90,80% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Roessingh ging 96,55% van de patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2020.
Toelichting van de revalidatie-instelling:

De patiënten van Roessingh met een lage dwarslaesie keren na hun revalidatie bijna allemaal terug naar een zelfstandige woonsituatie.

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten met hoge dwarslaesie

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Percentage zelfstandig wonen met hoge dwarslaesie

89,66% Roessingh
89,34% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Roessingh ging 89,66% van de patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2020.
Toelichting van de revalidatie-instelling:

Roessingh helpt patiënten met een dwarslaesie om hun leven weer zo zelfstandig op te pakken. Of zij na hun revalidatie weer zelfstandig kunnen wonen, hangt af van de ernst van de beperkingen die het gevolg zijn van de dwarslaesie. Hoe hoger de dwarslaesie, hoe ernstiger de beperkingen waar een patiënt mee te maken krijgt. Om zelfstandig te kunnen wonen is vaak aanpassing van de woning nodig. Ook gaan er patiënten, al dan niet tijdelijk, naar een verpleeghuis of begeleide woonvorm wanneer zelfstandig wonen niet meer lukt. Van de patiënten van Roessingh met een hoge dwarslaesie keert 90% na revalidatie terug naar zelfstandig wonen.

Bron: Transparantiekalender 2020

Toelichting

Roessingh is één van acht centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in dwarslaesierevalidatie. Als zodanig kunnen wij alle gevallen van dwarslaesie behandelen. Zelfs wanneer er bijkomende problemen optreden, zoals beademingsbehoefte, heeft ons revalidatiecentrum de nodige deskundigheid en faciliteiten in huis. Roessingh maakt deel uit van een samenwerkingsverband rond dwarslaesie revalidatie in Noordoost-Nederland.

Contactinformatie

Locaties

 • Roessingh Hoofdlocatie
  Roessinghsbleekweg 33
  7522 AH Enschede
 • Roessingh op locatie MST Enschede
  Koningsplein 1
  7512 KZ Enschede
 • Roessingh op locatie MST Oldenzaal
  Prins Bernhardstraat 17
  7573 AM Oldenzaal
 • Roessingh op locatie ZGT Almelo
  Zilvermeeuw 1
  7609 PP Almelo
 • Roessingh op locatie SKB Winterswijk
  Beatrixpark 1
  7101 BN Winterswijk
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen