Basalt

Den Haag, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda, Leiden, Zoetermeer, Leiderdorp

Bekijk locaties en contactinformatie

Basalt biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Wij behandelen jaarlijks ruim 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening. Revalidatie is gericht op het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Omdat deze belemmeringen vaak complex en blijvend zijn, werkt een multidisciplinair team van behandelaars intensief samen voor én met de patiënt. Daarbij kijken we niet alleen naar de beperkingen van de patiënt, maar richten we ons op wat iemand nog wél kan. Onze behandelaars zetten zich op die manier in om patiënten zelfvertrouwen te geven, zichzelf te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Alle beschikbare mogelijkheden om patiënten vooruit te helpen worden daarbij gebruikt.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Basalt

Dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. 

Revalidatie helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, en te leren omgaan met beperkingen die zijn ontstaan door de dwarslaesie.

Aantal patiënten met lage dwarslaesie

21 Basalt
In Basalt zijn in 2021 in totaal 21 patiënten met een lage dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Percentage zelfstandig wonen met lage dwarslaesie

80,95% Basalt
92,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Basalt ging 80,95% van de patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2021.
Toelichting van de revalidatie-instelling:

De cijfers zijn enigszins vertekend. In 2021 zijn (bijna of alle) patiënten die opgenomen zijn geweest met ontslag naar de eigen woning gegaan. Wel zijn er ten gevolge van Covid-19 regelmatig patienten intern overgeplaatst, binnen Basalt Vrederustlaan Den Haag en locatie Leiden. 

Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal patiënten met hoge dwarslaesie

8 Basalt
In Basalt zijn in 2021 in totaal 8 patiënten met een hoge dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Percentage zelfstandig wonen met hoge dwarslaesie

100,00% Basalt
92,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Basalt ging 100,00% van de patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2021.
Bron: Transparantiekalender 2021

Samenwerking

Doel van het behandelprogramma is dat u leert omgaan met de beperkingen en uw mogelijkheden optimaal ontwikkelt, eventueel met gebruik van hulpmiddelen.

Revalidatiedoelen U bepaalt samen met de revalidatiearts welke doelen u wilt bereiken.

Het behandelteam stelt een behandelplan op. Tijdens de revalidatieperiode hebt u regelmatig overleg met de revalidatie-arts. Samen bekijkt u wat u al hebt bereikt en wat u nog moet doen om uw einddoel te bereiken.

Het behandelprogramma vindt zowel individueel als in groepsverband plaats. Het voordeel van een groep is, dat u uw ervaringen kunt uitwisselen met anderen, van elkaar kunt leren, steun ontvangen en met elkaar kunt oefenen. Er zijn groepsbehandelingen voor onder andere lotgenotencontact en sport (waaronder zwemmen).

Contactinformatie

Locaties

 • Basalt Den Haag Hoofdlocatie
  Vrederustlaan 180
  2543 SW Den Haag
 • Basalt Alphen aan den Rijn
  Meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan den Rijn
 • Basalt Delft
  Reinier de Graafweg 1
  2625 AD Delft
 • Basalt Gouda
  Büchnerweg 1
  2803 GR Gouda
 • Basalt Leiden
  Wassenaarseweg 501
  2333 AL Leiden
 • Basalt Zoetermeer
  Brechtzijde 20
  2725 NS Zoetermeer
 • Basalt Leiderdorp
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • &Basalt
  Els Borst-Eilersplein 75
  2545 AA Den Haag
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen