Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie (Libra R&A) biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan volwassenen, kinderen en jongeren met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. De organisatie heeft locaties voor specialistische revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), Weert, en Tilburg (locatie Leijpark). Locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Onze visie op zorg
Binnen Libra R&A hanteren wij een mensgerichte visie op zorg volgens Planetree. De vraag van de klant staat hierin centraal. Doelstelling van onze behandeling en zorg is dat u zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Patiënttevredenheidscijfer
1.746 Behandelingen polikliniek
378 Opnames kliniek

Kwaliteitscijfers

Libra Revalidatie & Audiologie

Dwarslaesie

Revalidatie na dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek, of een tumor. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. 

Revalidatie helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, en te leren omgaan met beperkingen die zijn ontstaan door de dwarslaesie.

Aantal patiënten met lage dwarslaesie

2 Libra Revalidatie & Audiologie
In Libra Revalidatie & Audiologie zijn in 2021 in totaal 2 patiënten met een lage dwarslaesie ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Percentage zelfstandig wonen met lage dwarslaesie

100,00% Libra Revalidatie & Audiologie
92,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Libra Revalidatie & Audiologie ging 100,00% van de patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig wonen in 2021.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal patiënten met hoge dwarslaesie

Toelichting van de revalidatie-instelling:
Libra Revalidatie biedt geen revalidatiebehandeling aan voor revalidanten met een hoge dwarslaesie.

Percentage zelfstandig wonen met hoge dwarslaesie

Toelichting van de revalidatie-instelling:

Libra Revalidatie biedt geen revalidatiebehandeling aan voor revalidanten met een hoge dwarslaesie.

Toelichting

Voor meer informatie kijk hier voor ons behandelprogramma.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Libra Revalidatie & Audiologie locatie Eindhoven Hoofdlocatie
  Toledolaan 2
  5629 CC Eindhoven
 • Locatie Tilburg
  Prof. Stoltehof 3
  5022 KE Tilburg
 • Locatie Weert
  Vogelsbleek 1
  6001 BE Weert
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen