Privacy- en cookiebeleid

Privacy statement

Algemeen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om rechtstreeks of indirect een specifieke persoon te identificeren. U bent niet verplicht om NVZ de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, maar als u ervoor kiest om ze niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet of niet goed informeren over onder meer NVZ en het aanbod en/of de diensten van NVZ.

NVZ kan persoonsgegevens verzamelen vanaf diverse informatiebronnen, te weten:

  • Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt
  • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
  • Persoonsgegevens die we vanaf andere informatiebronnen verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt, dan kunnen kenmerken van uw opvragingen in logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een beperkte periode bewaard. De gegevens, die u achterlaat via formulieren, worden bewaard voor het strikt noodzakelijke doel en niet zonder toestemming gebruikt om u aanbiedingen of andere berichten te sturen. Websites zijn opgezet volgens de principes ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’.

Voor iedere internetpagina die u bezoekt kunnen gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld via Google Analytics. Gegevens die worden bewaard zijn onder meer URL, IP, tijdstip, user-agent, browsertype, beeldschermgrootte. Er wordt niet nagegaan wie, welk IP-nummer, op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Cookies

Op de websites van NVZ wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies worden met name gebruikt om bepaalde instellingen voor een volgend website bezoek te onthouden, of om voor het functioneren van onze websites benodigde gegevens van de ene pagina naar de andere over te dragen. Cookies worden op websites van NVZ niet gebruikt om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Google Analytics

De websites van NVZ kunnen gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om NVZ te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google biedt een methode waarmee uw IP wordt geanonimiseerd. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

NVZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

NVZ kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NVZ, waarbij NVZ zorgt draagt dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor NVZ optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met NVZ afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van NVZ.

NVZ verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, of indien NVZ daartoe verplicht is op grond van Wet- en regelgeving.

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door NVZ of door NVZ ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de European Economic Area (hierna: EEA) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EEA.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel en de wettelijke bepalingen daaromtrent waarvoor NVZ de gegevens heeft verzameld.

Uw rechten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden en NVZ te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en deze te verbeteren en/of aan te vullen. Tevens heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden op verplaatsbaarheid van gegevens, om vergeten te worden, op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op bezwaar. Ook heeft u het recht op intrekking van uw toestemming. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende instantie over de manier waarop wij u persoonsgegevens verwerken.

Een dergelijk verzoek kunt indienen per e-mail via info@nvz-ziekenhuizen.nl . Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nvz-ziekenhuizen.nl ,dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 434
3500 AK UTRECHT

U kunt uw verzoek ook per e-mail richten aan info@nvz-ziekenhuizen.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mailservice, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; NVZ kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen via e-mail aan info@nvz-ziekenhuizen.nl of per telefoon via 030 273 98 83.

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen
Cookies

Notificatie

Om de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.