Roessingh

Enschede, Oldenzaal, Almelo, Winterswijk

Bekijk locaties en contactinformatie

Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken. Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg, onderzoek en commerciële activiteiten bijeen zijn gebracht. De getoonde cijfers hebben betrekking op de hoofdlocatie van Roessingh in Enschede.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Roessingh

Beroerte

Revalidatie na beroerte

De termen CVA en beroerte worden vaak door elkaar gebruikt. CVA is de verzamelnaam voor een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. CVA betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Het gevolg is dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfuncties uitvallen. Zo kun je bijvoorbeeld last krijgen van verlamming aan één lichaamszijde, of problemen met taal. Revalidatie is erop gericht om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Revalidatiecentra houden bij hoeveel volwassen CVA-patiënten die in de kliniek zijn opgenomen, per jaar uit de kliniek worden ontslagen. Ook houden ze bij hoeveel CVA-patiënten weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaan functioneren. 


Aantal patiënten met een beroerte

164 Roessingh
In Roessingh zijn in 2020 in totaal 164 volwassen CVA-patiënten ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Percentage zelfstandig wonen na beroerte

96,34% Roessingh
91,82% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Roessingh ging 96,34% van de patiënten met een beroerte weer zelfstandig wonen in 2020.
Toelichting van de revalidatie-instelling:

Roessingh helpt patiënten na een beroerte om hun leven weer zo zelfstandig op te pakken. Of patiënten met een beroerte na hun revalidatie weer zelfstandig kunnen wonen hangt af van de ernst van de beperkingen die het gevolg zijn van de beroerte. Soms is aanpassing van de woning nodig. Ook gaan er patiënten, al dan niet tijdelijk, naar een verpleeghuis of begeleide woonvorm wanneer zelfstandig wonen niet meer lukt. De patiënten met een beroerte van wie de ontslagbestemming bekend is, keren bijna allemaal na revalidatie terug naar zelfstandig wonen.

Bron: Transparantiekalender 2020

Samenwerking

Roessingh is onderdeel van de CVA-keten Twente. Dit is een zorgketen voor patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt. De CVA-keten is een samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en het revalidatiecentrum. Deze zorgketen heeft als doel mensen na een beroerte zo snel mogelijk de juiste professionele zorg op de juiste plek te bieden. Er is een duidelijke taakverdeling per instelling. Hierdoor kan bij de overgang van de acute naar de chronische fase, de behandeling naadloos worden overgedragen binnen de keten. Zo leveren we samen efficiënte en klantvriendelijk zorg. De deelnemers van de CVA-keten Twente volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van CVA.

Contactinformatie

Locaties

 • Roessingh Hoofdlocatie
  Roessinghsbleekweg 33
  7522 AH Enschede
 • Roessingh op locatie MST Enschede
  Koningsplein 1
  7512 KZ Enschede
 • Roessingh op locatie MST Oldenzaal
  Prins Bernhardstraat 17
  7573 AM Oldenzaal
 • Roessingh op locatie ZGT Almelo
  Zilvermeeuw 1
  7609 PP Almelo
 • Roessingh op locatie SKB Winterswijk
  Beatrixpark 1
  7101 BN Winterswijk
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen