Beroerte

Revalidatie na beroerte

Medische indicatie: Cerebro Vasculair Accident (CVA)
Gemeten kwaliteit: Revalidatie na beroerte

De termen CVA en beroerte worden vaak door elkaar gebruikt. CVA is de verzamelnaam voor een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. CVA betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Het gevolg is dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfuncties uitvallen. Revalidatie is erop gericht om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Beroerte

De aard en de ernst van de gevolgen van een beroerte of CVA zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is. Vaak treedt er verlamming van één lichaamszijde op. Een beroerte in de rechterhersenhelft zorgt voor een verlamming van de linker lichaamszijde, terwijl een beroerte in de linkerhersenhelft juist een verlamming in de rechter lichaamszijde tot gevolg heeft.

Het spraakcentrum zit bij de meeste mensen in de linker hersenhelft. Een beroerte in de linkerhersenhelft kan daarom ook zorgen voor stoornissen in taalgebruik (zowel spraak als begrip). Dit hangt af van hoeveel weefsel er is beschadigd.

Artikelen

Roessingh zet arm-handrobot ‘ArmeoPower’ in

Vorig jaar ging Roessingh Centrum voor Revalidatie na een uitgebreide test- en evaluatieperiode als eerste revalidatiecentrum over op de ArmeoPower, een complexe arm-handrobot. De betrokken fysio- en ergotherapeuten die werken met deze nieuwe robot zijn enthousiast en ook patiënten reageren positief. Sinds januari 2023 wordt de ArmeoPower behandeling standaard ingepland voor mensen met ernstige-matige arm/handfunctieproblemen bij binnenkomst.

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen