Revalidatie Friesland

Beetsterzwaag, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek

Bekijk locaties en contactinformatie

Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties.

Missie

Een volwassene, jongere of kind beperkt door de complexe gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte helpen we om optimaal te revalideren. Iedere patiënt werkt met ons aan maximale zelfredzaamheid, met als doel: deelname aan de samenleving.

Visie

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van een patiënt.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Revalidatie Friesland

Spierziekten

Revalidatie bij spierziekten

Neuromusculaire aandoeningen (NMA) is een verzamelnaam voor een groot aantal ziekten van de spieren zelf (spierziekten), of van de zenuwen die de spieren aansturen. Hierdoor kunnen de spieren niet of niet voldoende functioneren, en nemen verschillende lichaamsfuncties vaak geleidelijk af. 

Er zijn ongeveer 600 verschillende spierziekten, waarvan een deel erfelijk is. De meeste spierziekten zijn niet genezen. Medisch specialistische revalidatie kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Revalidatiebehandeling

In Revalidatie Friesland kun je terecht voor behandeling bij spierziekten. Revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen houden geen cijfers bij die specifiek iets zeggen over de kwaliteit van behandeling bij spierziekten. Daarom vind je op deze pagina geen cijfers.

Samenwerking

Patiënten met een Neuro Musculaire Aandoening (bijvoorbeeld een spierziekte) zijn vaak gebaat bij revalidatie. Revalidatie Friesland biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding, ook voor kinderen en jongeren. We behandelen bijvoorbeeld mensen met ALS, MS, HMSN, Duchenne of ziekte van Pompe.

Revalidatie kan helpend zijn bij het leren omgaan met een spierziekte of zenuwaandoening en het dagelijks functioneren verbeteren, ondanks de beperking. Behandelaren binnen de revalidatie werken samen met -in spierziekten gespecialiseerde- medisch specialisten (zoals neuroloog, orthopedisch chirurg, cardioloog, longarts) en hebben indien nodig ook contact met Centra voor Thuisbeademing.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling bij Revalidatie Friesland

Een patiënt met een spierziekte of zenuwaandoening wordt begeleid door een revalidatieteam met specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van spierziekten (NMA). Bij NMA is behoud of verbetering van de zelfstandigheid een belangrijk behandeldoel. Het kan nodig zijn dat er tijdelijk sprake is van klinische revalidatie op de locatie in Beetsterzwaag. Als dat niet hoeft, kan er poliklinische behandeling plaatsvinden op één van de andere locaties van Revalidatie Friesland.

Bij kinderen en jongeren is revalidatiebehandeling vooral gericht op ontwikkeling. Ook is er bij hen expliciete aandacht voor het functioneren binnen het gezin.

Contactinformatie

Locaties

 • Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag Hoofdlocatie
  Hoofdstraat 3
  9244 CL Beetsterzwaag
 • Revalidatie Friesland, locatie Dokkum
  Pelmeulenpadsje 4
  9101 DC Dokkum
 • Revalidatie Friesland, locatie Drachten
  Compagnonsplein 1
  9202 NN Drachten
 • Revalidatie Friesland, locatie Emmeloord
  Urkerweg 1
  8303 BX Emmeloord
 • Revalidatie Friesland, locatie Heerenveen
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Revalidatie Friesland, locatie Leeuwarden
  Borniastraat 34 b
  8934AD Leeuwarden
 • Revalidatie Friesland, locatie Meppel
  Hoogeveenseweg 38
  7943 KA Meppel
 • Revalidatie Friesland, locatie Sneek
  Bolswarderbaan 1
  8601 ZK Sneek
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen