Revalidatie Friesland

Beetsterzwaag, Dokkum, Drachten, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Meppel, Sneek

Bekijk locaties en contactinformatie

Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties.

Missie

Een volwassene, jongere of kind beperkt door de complexe gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte helpen we om optimaal te revalideren. Iedere patiënt werkt met ons aan maximale zelfredzaamheid, met als doel: deelname aan de samenleving.

Visie

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van een patiënt.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Revalidatie Friesland

Chronische pijn

Revalidatie bij chronische pijn

Wie chronisch pijn heeft, ondervindt vaak beperkingen of problemen in het dagelijks leven: het gaat niet zoals je wil en je kunt lichamelijk en mentaal niet meer hetzelfde of steeds minder. Met een speciaal intensief revalidatieprogramma wordt gewerkt aan de bestrijding van de klachten, het herstel van conditie en de mentale weerbaarheid.

Revalidatiebehandeling

In Revalidatie Friesland kun je terecht voor behandeling bij chronische pijn. Revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen houden geen cijfers bij die specifiek iets zeggen over de kwaliteit van behandeling bij chronische pijn. Daarom vind je op deze pagina geen cijfers.

Toelichting

We spreken van chronische pijn als iemand langere tijd pijn heeft. Bij chronische pijn is de relatie met de oorspronkelijke oorzaak vaak niet meer aanwezig en/of de pijn kan niet volledig verklaard worden vanuit een specifieke oorzaak. Vaak heeft de patiënt al langere tijd gezocht naar een oorzaak en oplossingen voor de pijn en zijn er al behandelingen achter de rug. Chronische pijn heeft effect op dagelijkse activiteiten. Revalidatie Friesland biedt revalidatieprogramma’s om te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met de pijnklachten.

Medisch specialistische revalidatiebehandeling

Tijdens de behandeling wordt geleerd hoe het pijnsysteem werkt en er wordt geleerd om meer controle te krijgen over deze pijn. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen welke factoren uw klachten verergeren of verminderen en hoe de patiënt daar invloed op uit kan oefenen. Ook wordt verzet tegen pijn en angst voor pijn behandeld. Daarmee is de patiënt weer in staat om actiever te zijn ondanks pijn, bewustere keuzes te maken en/of meer tevreden te zijn over de activiteiten.

De revalidatie verloopt in vier fasen: 

 • intake, 
 • observatie, 
 • behandeling 
 • nazorg. 

De patiënt krijgt een actieve rol in de revalidatie. Er wordt van de patiënt verwacht dat er ook thuis aan de slag gegaan wordt met oefeningen en adviezen.


E-health toepassingen

Revalidatie Friesland maakt gebruik van e-health toepassingen bij de behandeling voor chronische pijn. Enkele voorbeelden zijn: e-revalidatie, beeldbellen en virtual reality. 

Contactinformatie

Locaties

 • Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag Hoofdlocatie
  Hoofdstraat 3
  9244 CL Beetsterzwaag
 • Revalidatie Friesland, locatie Dokkum
  Pelmeulenpadsje 4
  9101 DC Dokkum
 • Revalidatie Friesland, locatie Drachten
  Compagnonsplein 1
  9202 NN Drachten
 • Revalidatie Friesland, locatie Emmeloord
  Urkerweg 1
  8303 BX Emmeloord
 • Revalidatie Friesland, locatie Heerenveen
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Revalidatie Friesland, locatie Leeuwarden
  Borniastraat 34 b
  8934AD Leeuwarden
 • Revalidatie Friesland, locatie Meppel
  Reggersweg 2 a
  7943KC Meppel
 • Revalidatie Friesland, locatie Sneek
  Bolswarderbaan 1
  8601 ZK Sneek
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen