Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties.

Missie

Een volwassene, jongere of kind beperkt door de complexe gevolgen van een aandoening, ongeval of ziekte helpen we om optimaal te revalideren. Iedere patiënt werkt met ons aan maximale zelfredzaamheid, met als doel: deelname aan de samenleving.

Visie

De vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van een patiënt.

Patiënttevredenheidscijfer
2.469 Behandelingen polikliniek
364 Opnames kliniek

Kwaliteitscijfers

Revalidatie Friesland

DCD

Revalidatie bij DCD

De term Developmental Coordination Disorder (DCD) gaat over kinderen die problemen hebben met bewegen. Ze kunnen hun bewegingen niet goed aansturen. Of er staat te veel of te weinig spanning op hun spieren. Vaak hebben kinderen met DCD ook problemen met emoties, taal en praten. Revalidatie kan kinderen met DCD helpen, bijvoorbeeld bij een therapeutische peutergoep. Kinderen krijgen er spellen en therapie om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De revalidatiearts kijkt goed hoe een kind zich beweegt. Zo voorspelt de arts hoe het kind zich verder zal ontwikkelen. Als ouder krijg je hulp en ondersteuning in de opvoeding.


Revalidatiebehandeling

In Revalidatie Friesland kun je terecht voor behandeling bij dcd. Revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen houden geen cijfers bij die specifiek iets zeggen over de kwaliteit van behandeling bij dcd. Daarom vind je op deze pagina geen cijfers.

Toelichting

Een kind met Development Coördination Disorder (DCD) heeft duidelijke problemen met dagelijkse vaardigheden zoals aankleden, eten met mes en vork, sporten en schrijven.

Uiterlijk is er niets bijzonders te zien aan het kind, waardoor veel mensen verwachten dat het kind gewoon kan meedoen. Voor een kind met DCD zijn deze vaardigheden echter moeilijk, waardoor het kind taken vermijdt, mogelijk niet met plezier naar school gaat en/of negatief over zichzelf denkt. Vaak leiden deze problemen tot angst om te falen en onzekerheid. Het kan ook zijn dat het kind niet kan voldoen aan de verwachtingen thuis of op school, waardoor er vaak gedragsproblemen ontstaan bij kinderen met DCD.

Werkwijze

Binnen de kinderrevalidatie van Revalidatie Friesland is er een team van experts dat gespecialiseerd is in DCD. Therapeuten helpen het kind bij het aanleren van praktische vaardigheden. Naast het aanleren van vaardigheden zoeken de therapeuten samen met het kind naar strategieën om nieuwe dingen te leren.

Behandeling en samenwerking

Er worden tests afgenomen door een fysiotherapeut en ergotherapeut om de motorische vaardigheden te meten. Een revalidatiearts onderzoekt het kind en bespreekt de ontwikkeling. De ouders hebben gesprekken met een maatschappelijk werker en indien nodig kunnen een psycholoog of logopedist worden ingeschakeld.

Om het kind zoveel mogelijk kansen te geven om de geleerde vaardigheden thuis en op school toe te passen, is er regelmatig overleg met de ouders/verzorgers en de school. Soms worden er ook 'huiswerkopdrachten' meegegeven. Na ongeveer drie maanden wordt besproken of de behandeling kan worden afgerond. De behandeling is vooral gericht op het plezier beleven aan bewegen. Hierdoor durft het kind weer motorische uitdagingen aan te gaan, zodat de mogelijkheden optimaal benut kunnen worden.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag Hoofdlocatie
  Hoofdstraat 3
  9244 CL Beetsterzwaag
 • Revalidatie Friesland, locatie Dokkum
  Pelmeulenpadsje 4
  9101 DC Dokkum
 • Revalidatie Friesland, locatie Drachten
  Compagnonsplein 1
  9202 NN Drachten
 • Revalidatie Friesland, locatie Emmeloord
  Urkerweg 1
  8303 BX Emmeloord
 • Revalidatie Friesland, locatie Heerenveen
  Thialfweg 44
  8441 PW Heerenveen
 • Revalidatie Friesland, locatie Leeuwarden
  Borniastraat 34 b
  8934AD Leeuwarden
 • Revalidatie Friesland, locatie Meppel
  Reggersweg 2 a
  7943KC Meppel
 • Revalidatie Friesland, locatie Sneek
  Bolswarderbaan 1
  8601 ZK Sneek
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen
Cookies

Notificatie

Om de website goed te laten werken en de beste ervaring te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in het bezoek en gebruik van de website. We meten graag het effect van bezoek en campagnes. Hiervoor maakt deze website gebruik van cookies. Wij plaatsen onze cookies met respect voor privacy. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.