Introductie door Basalt

Basalt biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Wij behandelen jaarlijks ruim 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening. Revalidatie is gericht op het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Omdat deze belemmeringen vaak complex en blijvend zijn, werkt een multidisciplinair team van behandelaars intensief samen voor én met de patiënt. Daarbij kijken we niet alleen naar de beperkingen van de patiënt, maar richten we ons op wat iemand nog wél kan. Onze behandelaars zetten zich op die manier in om patiënten zelfvertrouwen te geven, zichzelf te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Alle beschikbare mogelijkheden om patiënten vooruit te helpen worden daarbij gebruikt.

Patiënttevredenheidscijfer
5.648 Behandelingen polikliniek
874 Opnames kliniek

Kwaliteitscijfers

Basalt

ALS

Revalidatie bij ALS

Als je ALS hebt, kun je worden doorverwezen naar een ALS-behandelteam. Het ALS-behandelteam begeleidt patiënten, behandelt de symptomen en kan complicaties voorkomen. Het team kan ook de partner en gezinsleden begeleiden. Het doel van de behandeling is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en het zo goed mogelijk (zelfstandig) kunnen functioneren van de patiënt en zijn omgeving.

Revalidatiebehandeling

In Basalt kun je terecht voor behandeling bij als. Revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen houden geen cijfers bij die specifiek iets zeggen over de kwaliteit van behandeling bij als. Daarom vind je op deze pagina geen cijfers.

Toelichting

Doel van het behandelprogramma is u te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te functioneren, eventueel met gebruik van hulpmiddelen, voorzieningen en hulp van anderen. Daarbij is van belang zo snel mogelijk te anticiperen en in te springen op veranderingen gezien de progressie van het ziektebeeld. De kracht van het ALS-team bestaat uit het snel en flexibel inspelen op veranderende situaties.

Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de bewegingsagoog, de logopedist, de maatschappelijk werker, de verpleegkundige en de diëtist. De behandelaars zijn allemaal gespecialiseerd in ALS en aanverwante aandoeningen. Ook kan een beroep worden gedaan op andere behandelaars, zoals de psycholoog, de seksuoloog, de orthopedagoog.

U krijgt individuele behandeling. Tijdens het programma leert u wat u zelf kunt doen om zo lang mogelijk optimaal te functioneren. Als u niet meer naar het revalidatiecentrum kunt komen, is het mogelijk de behandeling bij u thuis voort te zetten. Ook de revalidatiearts kan u dan thuis bezoeken. Eventueel kan de fysiotherapeut, logopedist of diëtist bij u in de buurt de behandeling overnemen. Zij kunnen ook gebruikmaken van de adviesfunctie van het ALS-team.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Basalt Den Haag Hoofdlocatie
  Vrederustlaan 180
  2543 SW Den Haag
 • Basalt Alphen aan den Rijn
  Meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan den Rijn
 • Basalt Delft
  Reinier de Graafweg 1
  2625 AD Delft
 • Basalt Gouda
  Büchnerweg 1
  2803 GR Gouda
 • Basalt Leiden
  Wassenaarseweg 501
  2333 AL Leiden
 • Basalt Zoetermeer
  Brechtzijde 20
  2725 NS Zoetermeer
 • Basalt Leiderdorp
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • &Basalt
  Els Borst-Eilersplein 75
  2545 AA Den Haag
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen