Basalt

Introductie door Basalt

Basalt biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Wij behandelen jaarlijks ruim 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening. Revalidatie is gericht op het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Omdat deze belemmeringen vaak complex en blijvend zijn, werkt een multidisciplinair team van behandelaars intensief samen voor én met de patiënt. Daarbij kijken we niet alleen naar de beperkingen van de patiënt, maar richten we ons op wat iemand nog wél kan. Onze behandelaars zetten zich op die manier in om patiënten zelfvertrouwen te geven, zichzelf te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Alle beschikbare mogelijkheden om patiënten vooruit te helpen worden daarbij gebruikt.

Patiënttevredenheidscijfer
3.559 Behandelingen polikliniek
764 Opnames kliniek

Kwaliteitscijfers

Basalt

Beroerte

Revalidatie na beroerte

De termen CVA en beroerte worden vaak door elkaar gebruikt. CVA is de verzamelnaam voor een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. CVA betekent letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Het gevolg is dat hersencellen in dit gebied kunnen afsterven en hersenfuncties uitvallen. Zo kun je bijvoorbeeld last krijgen van verlamming aan één lichaamszijde, of problemen met taal. Revalidatie is erop gericht om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Revalidatiecentra houden bij hoeveel volwassen CVA-patiënten die in de kliniek zijn opgenomen, per jaar uit de kliniek worden ontslagen. Ook houden ze bij hoeveel CVA-patiënten weer in een eigen, eventueel aangepaste, woonsituatie gaan functioneren. 


Aantal patiënten met een beroerte

317 Basalt
In Basalt zijn in 2022 in totaal 317 volwassen CVA-patiënten ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2022

Percentage zelfstandig wonen na beroerte

90,54% Basalt
93,15% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Basalt ging 90,54% van de patiënten met een beroerte weer zelfstandig wonen in 2022.
Bron: Transparantiekalender 2022

Toelichting

Het klinische behandelprogramma CVA is bedoeld voor mensen die recent een CVA hebben doorgemaakt. U kunt niet zelfstandig thuis functioneren en u bent afhankelijk van gespecialiseerde zorg in het revalidatiecentrum. Doel Doel van het behandelprogramma is dat u leert om te gaan met de gevolgen van het CVA en leert weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren, eventueel met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen. Behandelteam Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis beoordeelt de revalidatiearts (op verzoek van uw behandelend specialist) of u in aanmerking komt voor klinische revalidatie. Het behandelteam bestaat uit de revalidatiearts, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de maatschappelijk werker, de psycholoog, een team van verpleegkundigen en verzorgenden.

In het revalidatiedoelengesprek bepaalt u samen met de revalidatiearts welke haalbare persoonlijke doelen wilt bereiken. Aan de hand daarvan stelt het behandelteam een behandelplan op waarin uw persoonlijke doelen worden verwerkt. Tijdens de revalidatieperiode bekijkt u regelmatig samen met de revalidatiearts wat u al heeft bereikt en wat u nog moet doen om uw einddoel te bereiken.

Het programma:

 • brengt de cognitieve gevolgen van het CVA in kaart
 • traint het zitten, staan, lopen en traplopen
 • leert u zich te verplaatsen in een rolstoel
 • leert u zich buitenshuis te verplaatsen
 • informeert u over de gevolgen van het CVA
 • helpt uw huishoudelijke werkzaamheden en dagbesteding beter aan te pakken
 • biedt strategieën om taal beter te begrijpen en te gebruiken
 • helpt uw huishoudelijke werkzaamheden en dagbesteding beter aan te pakken
 • biedt strategieën ter verbetering van geheugen en concentratie
 • begeleidt bij de verwerking en acceptatie van uw CVA
 • adviseert u over het aanpassen van uw woning en het verkrijgen van voorzieningen en hulpmiddelen • adviseert u over het omgaan met vermoeidheid
 • begeleidt u bij stemmingsproblematiek

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Basalt Den Haag Hoofdlocatie
  Vrederustlaan 180
  2543 SW Den Haag
 • Basalt Alphen aan den Rijn
  Meteoorlaan 4
  2402 WC Alphen aan den Rijn
 • Basalt Delft
  Reinier de Graafweg 1
  2625 AD Delft
 • Basalt Gouda
  Büchnerweg 1
  2803 GR Gouda
 • Basalt Leiden
  Wassenaarseweg 501
  2333 AL Leiden
 • Basalt Zoetermeer
  Brechtzijde 20
  2725 NS Zoetermeer
 • Basalt Leiderdorp
  Simon Smitweg 1
  2353 GA Leiderdorp
 • &Basalt
  Els Borst-Eilersplein 75
  2545 AA Den Haag
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen