Revalidatie bij ALS

Medische indicatie: Amyotrofische Laterale Sclerose

ALS is een spierziekte die in de hersenen en het ruggenmerg ontstaat. Het is een dodelijke en vooralsnog ongeneeslijke ziekte. De afkorting staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose. Amyotrofisch betekent verval van spieren, doordat de zenuwvoorziening uitvalt. Sclerose betekent een abnormale verharding van weefsel, in dit geval het ruggenmerg. Laterale duidt op verval van één van de zenuwbanen in het ruggenmerg, de piramidebaan.

ALS

Als je ALS hebt, kun je worden doorverwezen naar een ALS-behandelteam. Het ALS-behandelteam begeleidt patiënten, behandelt de symptomen en kan complicaties voorkomen. Het team kan ook de partner en gezinsleden begeleiden. Het doel van de behandeling is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en het zo goed mogelijk (zelfstandig) kunnen functioneren van de patiënt en zijn omgeving.

In Nederland zijn 38 ALS-behandelteams, die werken binnen een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een ziekenhuis. De revalidatiearts coördineert de revalidatiebehandeling. Verder krijg je begeleiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut logopedist. Ook een maatschappelijk werker of psycholoog maakt vaak deel uit van het multidisciplinaire team.

Artikelen

Diagnose ALS: wat kun je doen voor de beste kwaliteit van leven?

Bij de ziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) sterven de motorische zenuwen langzaam af. De ziekte is progressief en leidt tot spierverzwakking en -verlamming. Dingen als bewegen, eten, praten en ademhalen gaan steeds moeilijker. ALS verergert meestal snel en is niet te genezen. De ziekte komt voor bij 3 van de 100.000 mensen. Jaarlijks krijgen 400-500 Nederlanders de diagnose.

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen