Beter herstel na herseninfarct door nieuwe behandeling

Een groot herseninfarct vraagt om snelle, juiste behandeling. Dat verkleint namelijk de kans op ernstige gevolgen. Onderzoekers hebben nu nieuwe inzichten opgedaan die helpen de behandeling verder te verbeteren.

In ons land leven zo’n 360.000 mensen iedere dag met de gevolgen van een herseninfarct. Daarbij sluit een bloedstolsel, een soort propje, een slagader in de hersenen af. Dat kan leiden tot verlamming, moeite met praten, oogproblemen, gedragsveranderingen en problemen met het geheugen. Een snelle behandeling bij een herseninfarct is van groot belang. Want: hoe sneller en beter de aanpak, hoe groter de kans op goed herstel.

Katheter vergroot herstelkansen bij patiënten met herseninfarct

Nog niet zo lang geleden is de behandeling van een groot herseninfarct veranderd. Dat heeft gezorgd voor betere herstelkansen bij patiënten. Bij die behandeling verwijderen de artsen het bloedstolsel met een katheter. Dat is een dunne slang die via een sneetje in de lies naar de slagader met het bloedpropje gaat. Artsen maken het afgesloten bloedvat dus weer open. Voordat artsen deze behandeling uitvoeren, krijgt de patiënt eerst een medicijn dat het stolsel helpt op te lossen.

Stolseloplosser bij herseninfarct

Maar soms krijgen patiënten met een herseninfarct een bloeding. En dan is een stolseloplossend medicijn juist een risico. Om die reden zijn Nederlandse en buitenlandse wetenschappers samen een onderzoek gestart. Daarin bekeken ze of het stolseloplossende middel eigenlijk wel verschil maakt voor het herstel. Van de 539 onderzochte patiënten uit 20 verschillende ziekenhuizen, kreeg de helft wel een stolseloplossend middel vóór de behandeling, de andere helft niet.

Geen verschil

Wat blijkt? De resultaten van de katheterbehandeling met of zonder stolseloplosser zijn zo goed als gelijk. Artsen konden zonder stolseloplosser net zo goed het bloedstolsel verwijderen als met stolseloplosser. Patiënten herstelden ook even snel, of ze nu vooraf een stolseloplosser kregen of niet. Daarnaast was er geen verschil in de kans op overlijden.

Verder onderzoek

De uitkomst van dit onderzoek maakt het voor artsen dus mogelijk om te besluiten geen stolseloplosser te gebruiken. Bijvoorbeeld als ze het risico op een bloeding daardoor te groot vinden. Verder onderzoek moet aantonen in welke gevallen een stolseloplosser wél nodig is.

Meer informatie over hersenletsel

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen