Beroerte: een ongeluk in de hersenen

Een beroerte noemen we ook wel cerebrovasculair accident (CVA). Het is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Wat zijn de verschillen? Welke symptomen horen bij een beroerte en hoe ziet de behandeling eruit?

Iedere dag krijgen zo’n 100 Nederlanders een beroerte. Bij een beroerte gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen. Het kan zijn dat er een bloedvat raakt afgesloten door een bloedstolsel; dan gaat het om een herseninfarct. Een deel van de hersenen krijgt dan geen zuurstof meer en kan afsterven. Soms is dit tijdelijk en verdwijnt de afsluiting binnen 24 uur. In dat geval betreft het een Transient Ischaemic Attack (TIA). Duurt de afsluiting langer dan 24 uur, dan spreken we van een herseninfarct.

Het kan bij een beroerte ook zo zijn dat een bloedvat naar de hersenen niet verstopt raakt, maar scheurt. Er lekt dan bloed het bloedvat; de bloedcirculatie raakt verstoord. Dat kan weefselschade opleveren en het afsterven van hersencellen tot gevolg hebben. Ook de druk die in de hersenen ontstaat door de ophoping van bloed, kan hersenschade veroorzaken. Dit noemen we een hersenbloeding.

Symptomen van een beroerte

Een herseninfarct en een hersenbloeding zijn dus 2 verschillende ziektebeelden, maar ze zijn wel te herkennen aan dezelfde symptomen:

  • Een scheve mond;
  • Verwarde spraak en/of begrip;
  • Verlamming van een arm of been.

Andere kenmerken zijn:

  • Plotselinge ernstige hoofdpijn;
  • Duizeligheid;
  • Slikproblemen;
  • Tintelingen of een verdoofd gevoel in het lichaam;
  • Misselijkheid;
  • Oogproblemen (wazig of dubbel zien, blindheid);
  • Geen evenwicht meer kunnen houden.

Bij deze signalen is het belangrijk zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen.

Behandeling van een beroerte

Herseninfarct

Hoe eerder de behandeling van een herseninfarct start, hoe groter de kans op herstel. De behandeling kan bestaan uit het oplossen van de verstopping met een bloedverdunnend medicijn. Dit lost het bloedstolsel in het hersenvat op. Soms kan de arts met een katheter via de lies proberen de verstopping te verwijderen. Bij een TIA verdwijnt het bloedstolsel binnen 24 uur vanzelf, maar het kan wel een voorbode zijn van meer problemen in de hersenvaten. Er zal dan ook verder onderzoek en behandeling nodig zijn.

Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding wachten de artsen vaak tot het bloeden stopt. Medicijnen kunnen helpen om de bloedstolling te verbeteren. Soms is een operatie nodig om de bloeding uit de hersenen te verwijderen, zodat de druk afneemt.

Revalidatie

Het kan zijn dat de beroerte blijvende beperkingen oplevert. Verbeteren of opnieuw aanleren van dingen als bewegen, denken, spreken of begrijpen staat dan ook centraal in de revalidatie. In het eerste half jaar na de beroerte is de kans op herstel het grootst; de revalidatie start dan ook snel.

Meer informatie

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen