Libra Revalidatie & Audiologie

Eindhoven, Tilburg, Weert

Bekijk locaties en contactinformatie

Libra Revalidatie & Audiologie (Libra R&A) biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan volwassenen, kinderen en jongeren met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. De organisatie heeft locaties voor specialistische revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), Weert, en Tilburg (locatie Leijpark). Locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.

Onze visie op zorg
Binnen Libra R&A hanteren wij een mensgerichte visie op zorg volgens Planetree. De vraag van de klant staat hierin centraal. Doelstelling van onze behandeling en zorg is dat u zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Libra Revalidatie & Audiologie

Hersenletsel

Revalidatie na hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de verzamelnaam voor alle hersenbeschadigingen die niet tijdens of rond de geboorte zijn ontstaan, maar pas (vele jaren) daarna. Denk bijvoorbeeld aan hersenletsel na een ongeval. Hersenletsel kan ook op een andere manier ontstaan, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, herseninfarct, zuurstoftekort na een hartstilstand, of door een infectie of tumor in de hersenen.

Hersenletsel kan verschillende gevolgen hebben op lichamelijk vlak, maar ook op het vlak van cognitief vermogen, gedrag en emoties. Revalidatie kan niet alle ontstane schade oplossen. Wel kun je met revalidatie leren om weer zo zelfstandig te functioneren. Zo werk je aan bevorderen van het herstel, aan het leren omgaan met de beperkingen en het vinden van passende oplossingen. 

Aantal patiënten met hersenletsel

33 Libra Revalidatie & Audiologie
In Libra Revalidatie & Audiologie zijn in 2021 in totaal 33 patiënten met traumatisch hersenletsel ontslagen uit de klinische revalidatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Percentage zelfstandig wonen na hersenletsel (ongeval)

30,30% Libra Revalidatie & Audiologie
86,00% Landelijk gemiddelde
Na behandeling in Libra Revalidatie & Audiologie ging 30,30% van de patiënten met een traumatisch hersenletsel weer zelfstandig wonen in 2021.
Toelichting van de revalidatie-instelling:

Binnen Libra Revalidatie bieden we het VIN (vroege intensieve neurorevalidatie) behandelprogramma aan voor mensen in laag bewuste toestand (na coma). Dit is een behandeltraject van 16 weken waarna de behandeling bij een andere zorginstelling wordt voortgezet.

Klik hier voor meer informatie over ons behandelprogramma na coma (VIN vroeg intensieve neurorevalidatie)

Bron: Transparantiekalender 2021

Toelichting

Klik hier voor meer informatie over ons behandelprogramma voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Klik hier voor meer informatie over ons behandelprogramma na coma (VIN vroeg intensieve neurorevalidatie)

Contactinformatie

Locaties

 • Libra Revalidatie & Audiologie locatie Eindhoven Hoofdlocatie
  Toledolaan 2
  5629 CC Eindhoven
 • Locatie Tilburg
  Prof. Stoltehof 3
  5022 KE Tilburg
 • Locatie Weert
  Vogelsbleek 1
  6001 BE Weert
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen