Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door het Laurentius Ziekenhuis

Profiel
Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en

 • levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg
 • voor het volledige pallet aan toegepaste medisch specialistische zorg
 • en de daartoe benodigde verpleging en verzorging
 • in samenwerking met meerdere zorgaanbieders.

Visie
Onze visie is ‘Liefdevolle zorg met passie’. Dit is waar wij voor staan en hoe wij met onze patiënten omgaan. Zorg, zoals je die zelf wilt ontvangen, met aandacht, optimisme,deskundigheid en respect. Deze kernwaarden vatten onze visie op zorg uitstekend samen.

Kengetallen
De cijfers zijn gebaseerd op het jaaroverzicht 2019.

 • Algemene bedden: 154
 • Bedden inclusief PAAZ en Moeder & Kind Centrum: 239
 • Klinische opnames: 13.645
 • Opnames dagverpleging: 17.868
 • Eerste polibezoeken: 90.642
 • Herhalingsbezoeken: 147.018
 • Gemiddelde verpleegduur: 4,70 dagen
 • Aantal medewerkers: 1585 (1202 FTE)
 • Medisch specialisten: 147
 • Aantal vrijwilligers: 283
Patiënttevredenheidscijfer
909 Behandelingen polikliniek

Kwaliteitscijfers

Laurentius Ziekenhuis

Wachttijden eerste bezoek polikliniek

Hoe snel kun je terecht?

Het is belangrijk dat het eerste consult snel kan plaats vinden, nadat je bent aangemeld voor revalidatie door je behandelend arts. Daarom hebben revalidatie-instellingen afgesproken dat je binnen vier weken een eerste een afspraak op de polikliniek moet hebben.  

Voor patiënten met de diagnose chronische pijn is wachttijd extra belastend. De wachttijd voor patiënten met de diagnose chronische pijn wordt daarom apart bijgehouden. 


Aantal eerste bezoeken aan de polikliniek

636 Laurentius Ziekenhuis
In het Laurentius Ziekenhuis zijn in 2021 in totaal 636 patiënten (zonder diagnose chronische pijn) op de polikliniek geweest voor een eerste afspraak.
Bron: Transparantiekalender 2022

Percentage tijdig eerste consult

100,00% Laurentius Ziekenhuis
74,00% Landelijk gemiddelde
In het Laurentius Ziekenhuis kon 100,00% van de patiënten in 2021 op tijd terecht voor een eerste afspraak (binnen 4 weken).
Bron: Transparantiekalender 2022

Aantal eerste bezoeken patiënten met chronische pijn

273 Laurentius Ziekenhuis
In het Laurentius Ziekenhuis zijn in 2021 in totaal 273 patiënten met de diagnose chronische pijn op de polikliniek geweest voor een eerste afspraak.
Bron: Transparantiekalender 2022

Percentage tijdig eerste consult consult patiënten met chronische pijn

84,98% Laurentius Ziekenhuis
61,00% Landelijk gemiddelde
In het Laurentius Ziekenhuis kon 84,98%% van de patiënten met de diagnose chronische pijn in 2021 op tijd terecht voor een eerste afspraak (binnen 4 weken).
Bron: Transparantiekalender 2022

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Het Laurentius Ziekenhuis
  Monseigneur Driessenstraat 6
  6043 CV Roermond
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen