Parkinson

Revalidatie bij Parkinson

Parkinson is een progressieve hersenaandoening, waarbij de aansturing van spierbewegingen wordt aangetast. Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan dopamine. Cellen die dopamine produceren, sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra. Door het dopaminetekort kunnen de hersenen de spieren steeds minder goed en precies aansturen. Je krijgt dan last krijgen van trillingen of gaat trager bewegen.

Parkinson

Parkinson is een progressieve aandoening. Dat betekent dat de ziekte erger wordt na verloop van tijd. Naast stijfheid en trillen zijn er ook veel andere symptomen. Zo hebben mensen met Parkinson vaak al in een vroeg stadium last van verminderde reuk. Ook slaapstoornissen (bijvoorbeeld heftige dromen) zijn gerelateerd aan de ziekte van Parkinson. Mensen met Parkinson hebben een verhoogde kans op dementie, depressie, of moeite met ontlasting (obstipatie). Zeker 50% van de patiënten geeft aan last te hebben van vermoeidheid. Seksuele problemen en problemen met plassen komen ook voor.

Revalidatie kan mensen met Parkinson helpen om zo optimaal mogelijk te functioneren op alle gebieden van hun leven. Het doel is om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijks bestaan. De revalidatie helpt bij het bewegen, of leert je omgaan met hulpmiddelen. Ook wordt aandacht besteed aan de psychologische en sociale gevolgen van Parkinson.

Artikelen

Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen