Radboudumc

Introductie door het Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten.

Onze missie is dan ook ‘To have a significant impact on healthcare’. Deze missie verwezenlijken we door:

  • het leveren van persoonsgerichte zorg (participatory en personalized healthcare);
  • aantoonbaar onderscheidende kwaliteit te leveren;
  • te participeren in duurzame professionele netwerken in de gehele keten;
  • doelmatig met onze middelen om te gaan.

Het Radboudumc wil zo transparant mogelijk maken welke kwaliteit patiënten van ons kunnen verwachten. Bezoek hiervoor onze resultatenpagina.

Patiënttevredenheidscijfer
1.210 Behandelingen polikliniek

Kwaliteitscijfers

Radboudumc

Contact met medewerkers

Hoe tevreden zijn patiënten over de medewerkers?

Revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen vragen regelmatig aan hun patiënten om een rapportcijfer te geven voor het contact met de medewerkers. 

Ze vragen daarbij specifiek naar twee punten: voel je je serieus genomen door de medewerkers? En leggen zij alles begrijpelijk uit?  


Rapportcijfer serieus nemen door medewerkers (volwassenen)

9,4 Radboudumc
9,1 Landelijk gemiddelde
Patiënten (volwassenen) beoordeelden in 2021 het gevoel dat de medewerkers van het Radboudumc hen serieus nemen met een 9,4.
Bron: Transparantiekalender 2021

Rapportcijfer serieus nemen door medewerkers (kinderen 0-12 jaar)

9,1 Radboudumc
9,0 Landelijk gemiddelde
Ouders van patiënten (kinderen 0-12 jaar) beoordeelden in 2021 het gevoel dat de medewerkers van het Radboudumc de patiënt serieus nemen met een 9,1.
Bron: Transparantiekalender 2021

Rapportcijfer serieus nemen door medewerkers (jeugd 13-17 jaar)

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Rapportcijfer begrijpelijke uitleg door medewerkers (volwassenen)

9,2 Radboudumc
9,1 Landelijk gemiddelde
Patiënten (volwassenen) van het Radboudumc geven de instelling in 2021 een 9,2 voor de begrijpelijkheid van de uitleg van de medewerkers.
Bron: Transparantiekalender 2021

Rapportcijfer begrijpelijke uitleg door medewerkers (kinderen 0-12 jaar)

8,5 Radboudumc
8,9 Landelijk gemiddelde
Ouders van patiënten (kinderen 0-12 jaar) van het Radboudumc geven de instelling in 2021 een 8,5 voor de begrijpelijkheid van de uitleg van de medewerkers.
Bron: Transparantiekalender 2021

Rapportcijfer begrijpelijke uitleg door medewerkers (jeugd 13-17 jaar)

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Radboudumc
    Geert Grooteplein Zuid 10
    6525 GA Nijmegen
Vergelijk
Revalidatie-instellingen om te vergelijken:
+ Andere revalidatie-instelling toevoegen Maximaal 3 revalidatie-instellingen